The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Opór pobocznicy pala

Opór pobocznicy pala w gruntach niespoistych wyraża następujący wzór:

gdzie:

Kj

-

współczynnik bocznego parcia gruntu w j-tej warstwie

σef, j

-

efektywna nośność gruntu w j-tej warstwie

δj

-

kąt tarcia na powierzchni pala (między materiałem pala i otaczającym gruntem w j-tej warstwie)

Asj

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

Współczynnik bocznego parcia gruntu K jest obliczany wstecznie przez program, jednakże, jego wartości można modyfikować ręcznie w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Dla gruntów spoistych obowiązuje następujący wzór:

gdzie:

α j

-

współczynnik tarcia na pobocznicy w j-tej warstwie

cu, j

-

spójność w j-tej warstwie w warunkach bez odpływu

Asj

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.