The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Veas'a-Souche’go

Siła krytyczna Ncr wyznaczana jest ze wzoru [1]:

gdzie:

lP

-

długość efektywna mikropala (długość wolna + 1/2 długości buławy)

EI

-

wytrzymałość na zginanie rury zbrojeniowej mikropala

Er

-

reakcja gruntu w kierunku poziomym

m

-

liczba pół-fal

Siła krytyczna Ncr przyjmowana jest jako minimum funkcji (1). Jest to osiągane dla długości pół-fali wynoszącej:

Liczba pół-fal n wyznaczana jest na podstawie wzoru (2):

Wprowadźmy parametr bezwymiarowy ω, wyznaczany na podstawie równania:

gdzie:

lv

-

długość mikropala ponad terenem

i inną bezwymiarowy parametr, obliczony według wzoru:

Zależności pomiędzy wzorami (3), (4) oraz (5) opisane są na wykresach w publikacji [2]. Siła krytyczna Ncr wyznaczana jest na podstawie bezwymiarowego parametru (5), który jest określany z wykresów na podstawie znanych parametrów ω oraz m.

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

[2] Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (in French)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.