The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rozwiązanie według Souche’go

Metoda obliczania siły Nc pochodzi z wykresów przedstawionych przez Véas’a i Souche’go (patrz bibliografia). Wykresy służące do określania krytycznej siły normalnej Ncr są tworzone dla bezwymiarowych wartości ω, m:

gdzie:

lP

-

długość mikropala

Ea*Ia

-

wytrzymałość na zginanie rury zbrojeniowej mikropala

ω

-

stosunek wolnej długości mikropala (od początku podstawy) do jego długości w gruncie

Erd

-

obliczeniowa wartość modułu reakcji poziomej

gdzie:

Er

-

reakcja gruntu w kierunku poziomym

Fw

-

współczynnik redukcji wartości E(Fw = 1,25)

Literatura:

Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (French).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.