The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie - klin skalny

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia odbywa się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Siły obciążenia są wprowadzane do obliczeń stateczności klina skalnego za pomocą rozkładu sił

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - rzut stereograficzny

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.