The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Klasyfikacja gruntów

Przybliżone wartości parametrów gruntów można uzyskać z katalogu gruntów. Rozwijana lista służy do wyboru pożądanego gruntu i określenia odpowiednio jego konsystencji lub stopnia zagęszczenia. Parametry gruntu pozyskane na tej podstawie z katalogu pojawiają się w oknie.

Przycisk "Ręcznie" otwiera okno dialogowe "Ręczna klasyfikacja gruntów", które umożliwia klasyfikację gruntu, jeżeli jego parametry są znane, np. z badań laboratoryjnych (uziarnienie, wilgotność, stan gruntu...).

Okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów"

Naciśnięcie przycisku "OK" powoduje wyświetlenie w oknie dialogowym "Dodawanie nowego gruntu" zalecanych wartości obok odpowiednich pól definiowania danych (patrz rysunek). Naciśnięcie przycisku "OK+Przypisz" przypisuje średnie wartości parametrów gruntu do poszczególnych pól definiowania. Przycisk "Anuluj" zamyka okno bez zapisywania danych.

Klasyfikacja gruntów - zalecane zakresy wartości

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.