The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Generacja siatki

Ramka "Generacja siatki" służy do definiowania podstawowego układu generacji siatki (lewa część) oraz przeglądania informacji o wygenerowanej siatce (prawa część). 

Pomyślnie wygenerowana siatka zamyka etap definiowania topologii - analiza jest następnie kontynuowana na etapie obliczeń. Przy generacji siatki, program automatycznie wprowadza standardowe warunki brzegowe. Informacje na temat utworzonej siatki, w tym ostrzeżenia o możliwych punktach słabych siatki wyświetlana jest w prawym dolnym okienku.  

Prawidłowo wygenerowana siatka elementów skończonych stanowi ważny krok do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników. Program GEO MES posiada automatyczny generator siatki, który może znacząco uprościć to zadanie. Nie mniej jednak, podczas tworzenia siatki elementów skończonych należy przestrzegać pewnych zasad:

-

Podstawową gęstość siatki można zdefiniować w oknie dialogowym “Generacja siatki”. Przyjmuje się ogólną zasadę, że im gęstsza siatka, tym lepsze wyniki - jednakże, obliczenia oraz następująca obróbka mogą zostać znacznie spowolnione. Celem jest więc znalezienie optymalnej gęstości siatki - ma na to wpływ doświadczenie użytkownika. Pewne wskazówki stanowią siatki wygenerowane w zadaniach przykładowych.

Ramka “Generacja siatki” - siatka bez lokalnego zagęszczenia

-

Siatka elementów skończonych powinna być wystarczająco gęsta w miejscach występowania oczekiwanych dużych gradientów naprężenia (podpory punktowe, naroża, otwory, itp.). W celu zapewnienia odpowiedniej gęstości można zdefiniować zagęszczenie siatki w sąsiedztwie tych miejsc. Zagęszczenie siatki mnożna zdefiniować wokół poszczególnych punktów lub linii. Rozpiętość zagęszczenia powinna być co najmniej 3-5 razy większa niż żądane zagęszczenie w centrum zagęszczenia. Wielkość obu wartości (gęstość i rozpiętość zagęszczenia) powinna również być uzasadniona z punktu widzenia zadanej gęstości siatki stosowanej dla obszaru otaczającego. Zapewni to płynne przejście między obszarami o różnych gęstościach siatki. Z pojedynczymi liniami należy postępować w ten sam sposób. W przypadku bardziej złożonych zadań przydatne jest wykonanie analizy najpierw z siatką rzadszą, a następnie po zbadaniu wyników, przeprowadzenie niezbędnego zagęszczenia siatki.

Definiowanie zagęszczenia siatki wokół okręgu

Nowa siatka po zagęszczeniu początkowej siatki wokół okręgu

Program domyślnie przyjmuje 6-węzłowe elementy trójkątne z wygładzaniem siatki. Dokładność wyników odpowiada mniej więcej dwa razy gęstszej siatce złożonej z 3-węzłowych elementów trójkątnych. Elementy 3-węzłowe są dostępne jeśli wyłączone jest pole wyboru "elementy wielowęzłowe" i służą głównie do celów naukowych i badawczych. Obliczenia stateczności, można jednakże wykonywać tylko przy zastosowaniu trójkątnych elementów 6-węzłowych. W przypadku analizy nieliniowej należy używać wyłącznie tych elementów.

Wybór "zaawansowanych parametrów generowania siatki" pozwala na generację siatki mieszanej złożonej z elementów trójkątnych i czworobocznych.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.