The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia w metodzie Newtona-Raphsona

W metodzie Newtona-Raphsona (NRM) przebieg iteracji można regulować za pomocą ustawienia następujących parametrów:

1) Współczynnik relaksacji - reprezentuje wartość redukcji bieżącego kroku obciążenia dla ponownego rozpoczęcia obliczeń w przypadku braku konwergencji rozwiązania. Nową wartość zakładanego kroku obciążenia uzyskujemy z równania: 

nowy krok obciążenia = poprzedni krok obciążenia / współczynnik relaksacji

2) Maks. liczba relaksacji dla pojedynczego kroku obciążenia - parametr określający ile razy można wykonać w/w czynność w trakcie całej analizy. Przekroczenie tej wartości powoduje zatrzymanie obliczeń przez program. Wyniki są wtedy dostępne dla ostatniego konwergującego poziomu obciążenia. 

3) Min. liczba iteracji dla jednego kroku obciążenia - parametr pozwalający na ewentualne przyspieszenie obliczeń. W szczególności, jeżeli liczba iteracji, które mają konwergować w ostatnim kroku obciążenia, będzie mniejsza niż ustawiona liczba minimalna, to krok obciążenia dla nowego przyrostu obciążenia zostanie powiększony w następujący sposób:

nowy krok obciążenia = poprzedni krok obciążenia * współczynnik relaksacji

Domyślne ustawienie w/w parametrów odpowiada wartościom wyświetlanym w ramce:

Parametry kierujące procesem iteracji

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.