The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

EN 1995-1-1 (EC5)

Sprawdzenie na zginanie ze ściskaniem

Obliczeniowa wytrzymałość na zginanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fm, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na zginanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fc, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σc,0,d

-

obliczeniowe naprężenie ściskające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na zginanie z rozciąganiem

Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

ft, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σt,0,d

-

obliczeniowe naprężenie rozciągające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie

Obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie

gdzie:

fv, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

τd

-

obliczeniowe naprężenie ścinające

kcr

-

współczynnik korekcyjny do nośności na ścinanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.