The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie (edycja) kotew wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe kotwy" ("Edytuj właściwości kotew").

Wprowadzone kotwy można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Głowica kotwy (punkt początkowy) jest automatycznie dowiązywana do terenu, wybranej warstwy lub otworu (obudowa tunelu). Głowica kotwy jest w takim przypadku automatycznie umieszczana na przecięciu linii kotwy określonej przez zdefiniowane punkty oraz wybranej linii. Kotwę można także definiować w sposób bezpośredni, podając współrzędne obu punktów krańcowych.

Kotwy, jako elementy stabilizujące lub wzmacniające, są reprezentowane przez sprężysty element prętowy poddawany obciążeniom rozciągającym i ściskającym, charakteryzujący się stałą sztywnością normalną. Graniczna wytrzymałość na rozciąganie kotwy zależy od maksymalnej dopuszczalnej siły rozciągającej, która na nią oddziałuje. Element prętowy jest zakotwiony w gruncie tylko w punkcie początkowym i końcowym. Nie jest uwzględniane oddziaływanie między gruntem i kotwą wzdłuż długości kotwy.

Kotwy są definiowane za pomocą punktu początkowego i końcowego oraz sztywności. Program automatycznie łączy stopnie swobody kotwy z rzeczywistymi stopniami swobody predefiniowanej siatki elementów skończonych. Dlatego, kotwę można wprowadzać w dowolnym miejscu konstrukcji.

Sztywność kotwy definiowana jest za pomocą modułu sprężystości i pola powierzchni. Program umożliwia również wprowadzanie średnicy kotwy - w tym przypadku pole powierzchni określane jest automatycznie. W obliczeniach stateczności, sztywność kotwy nie jest uwzględniana. Jej działanie jest realizowane tylko poprzez siłę sprężenia wprowadzaną automatycznie w postaci zewnętrznej siły ściskającej, która oddziałuje na głowicę kotwy.

Inne ważne parametry obejmują siłę sprężenia i wytrzymałość na rozciąganie (kotwa ulega zniszczeniu po przekroczeniu granicznej wytrzymałości na rozciąganie). Dla elementów niesprężonych, wartość siły sprężającej jest ustawiana na zero. W celu uniknięcia zniszczenia kotwy, można zdefiniować odpowiednio dużą wartość wytrzymałości kotwy na rozciąganie.

Przyjęto domyślnie, że kotew nie przenosi sił ściskających - elementy kotew, które znajdą się na pewnym etapie obliczeń pod obciążeniem ściskającym zostają czasowo deaktywowane. Gdy w dalszej analizie pojawi się rozciąganie (w wyniku zmiany obciążenia, geometrii lub parametrów materiałowych gruntu), program automatycznie wprowadzi te elementy z powrotem do analizy. Program umożliwia również wprowadzenie reakcji kotwy na naprężenie ściskające. Jednakże, w przypadku elementów przenoszących głównie obciążenia ściskające, zalecamy zdefiniowanie ich jako rozpory.

W trakcie obliczeń ujawniają się odkształcenia kotew. Odkształcenia te, wraz z odkształceniami otaczającego gruntu mogą powodować zmniejszenie zdefiniowanej siły sprężającej w kotwie. Zakładając, że chcemy osiągnąć konkretną wartość siły sprężającej w kotwie, musimy albo dodatkowo sprężyć kotwę do uzyskania danej wartości w następnym etapie obliczeń, albo zastosować odpowiednio dużą wartość wstępnej siły sprężającej na samym początku w celu skompensowania ewentualnego spadku jej wartości (uzyskana siła kotwienia po zakończeniu etapu obliczeniowego jest wyświetlana przy głowicy kotwy poniżej określonej siły sprężającej.

W kolejnych etapach program umożliwia tylko dodatkowe sprężanie kotwy - zmianę początkowej siły sprężania lub usunięcie kotwy z obliczeń.

Wprowadzenie kotew wstępnie sprężonych do gruntu może być przyczyną powstania odkształceń plastycznych gruntu w sąsiedztwie głowicy i buławy kotwy. W takim przypadku niezbędne są pewne modyfikacje w celu uniknięcia związanej z tym faktem utraty konwergencji obliczeń.

Definiowanie kotew

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.