The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wyznaczanie sił wewnętrznych przekroju poprzecznego

Podłużne zbrojenie fundamentu sprawdzane jest ze względu na obciążenie momentem zginającym i siłą ścinającą. Zakłada się, że naprężenie pod fundamentem jest jednolite (CSN) lub liniowe (EC). Naprężenia w poszczególnych kierunkach x, y są wyznaczane niezależnie.

W przypadku rozważania liniowego rozkładu naprężenia pod fundamentem, wówczas rozkład naprężenia w przekroju poprzecznym wyznaczany jest z:

lub przy wykluczeniu rozciągania:

gdzie:

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Moment zginający i siła ścinająca wyznaczane są jako reakcja na belkę oporową pokazana na rysunku:

Siły wewnętrzne działające na odsadzkę ściany

Siły wewnętrzne w przekroju poprzecznym odpowiadające stałemu rozkładowi naprężenia wyznaczane są z:

gdzie:

σ

-

maksymalne naprężenie pod fundamentem

dv

-

długość odsadzki

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu ściany

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.