The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza nośności gwoździ

Dla każdego gwoździa wprowadza się lub oblicza następujące nośności:

gdzie:

Rf

-

nośność głowicy gwoździa

Rt

-

wytrzymałość gwoździa na zginanie

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie

Charakterystyki wytrzymałościowe gwoździa reprezentują podstawowe parametry do obliczenia całkowitej nośności gwoździ.

Wytrzymałość gwoździa na zerwanie wynika z:

gdzie:

Rt

-

wytrzymałość na zerwanie

ds

-

średnica gwoździa

fy

-

wytrzymałość materiału gwoździa

SFt

-

współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie

Nośność gwoździ na wyciąganie wyznaczana jest jedną z następujących metod:

1. wyznaczanie na podstawie nośności granicznej:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

gs

-

tarcie na pobocznicy, definiowane jako parametr gwoździa lub jako parametr gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

2. wyznaczanie z naprężeń efektywnych

gdzie:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

3. Wyznaczanie według HA 68/94

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

σn

-

Średnie promieniowe naprężenie efektywne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

Średnie promieniowe naprężenie efektywne σn wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

gdzie:

Nośność głowicy gwoździa określana jest z następującego wzoru:

gdzie:

Rt

-

nośność gwoździ na zerwanie

l

-

długość gwoździa

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

Smax

-

maksymalny rozstaw gwoździ w konstrukcji

SFf

-

współczynnik bezpieczeństwa do nośności głowicy gwoździa

W przypadku, gdy gwoździe nie są zakotwione w obudowie konstrukcji, istnieje możliwość zdefiniowania zerowej nośności głowicy gwoździ.

Literatura:

FHWA0-IF-03-017

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.