The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik penetrometru (przekroju netto)

Współczynnik α [-] reprezentuje współczynnik powierzchni przekroju netto, ktory jest określany w pomiarach kalibracyjnych w laboratorium (w celu eliminacji negatywnych skutków niedopasowanego stożka do mankietu). Typwe wartości tego współczynnika mieszczą się w zakresie od 0.7 do 0.85.

Efekty nierównych powierzchni na stożku i mankiecie (źródła: [6], Rysunek 20, str. 22)

Literatura:

[1] EN ISO 22476-1: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test, 2013.

[2] EN ISO 22476-12: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM), 2009.

[3] Robertson, P. K.: Interpretation of Cone Penetration Tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 2009, No. 46, pp. 1337 – 1355.

[4] Robertson, P. K. and Cabal, K. L.: Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Inc., USA, 6th edition, 2014, 133 p.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.