The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry tłumienia Rayleigha

Dla materiałów, dla których zdefiniowany jest współczynnik tłumienia względnego ξ (w ramce "Grunty") program GEO5 MES policzy parametry tłumienia Rayleigha α i β stosując jedną z dwóch poniższych metod:

  • Wprowadzona jest najmniejsza tłumiona częstość własna ωa, która ma być tłumiona zdefiniowanym wspołczynikiem tłumienia względnego ξ. Wówczas parametry Rayleigha są wyznaczane na podstawie:

  • Zdefiniowane są dwie częstości ωa i ωb (ωb > ωa) obydwie tłumione zdefiniowanym współczynnikiem tłumienia względnego ξ. Wówczas parametry Rayleigha są wyznaczane na podstawie:

Następnie wyznacza się współczynnik tłumienia dla dowolnej częstotliwości własnej ω:

Zależność ta zapewnia, że częstotliwości z zakresu między ωa i ωb są tłumione mniej niż zdefiniowane tłumienie względne ξ, a częstotliwości spoza tego przedziału są tłumione bardziej.

Użytkownik wybiera jedną z wyżej wymienionych dwóch metod analizy tłumienia w ramce „Obliczenia”.

Wybór częstości tłumienia

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.