The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do wprowadzania parametrów obciążenia sejsmicznego. Kierunki wprowadzonych obciążeń sejsmicznych są wyświetlane na pulpicie.

Analiza zbocza skalnego z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych została opisana w teoretycznej części podpowiedzi w rozdziale "Wpływ obciążeń sejsmicznych".

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.