The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Powierzchnia poślizgu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych odcinków powierzchni poślizgu. Dodawanie odcinka odbywa się w oknie dialogowym "Nowy odcinek". Odcinki można również edytować na ekranie za pomocą aktywnych obiektów.

Współrzędne początku powierzchni poślizgu - punkt na powierzchni poślizgu, po którym następują pozostałe odcinki - wprowadza się w górnej części ramki. Punkt może się znaleźć nawet poza bryłą gruntu - program następnie oblicza przecięcie powierzchni poślizgu z terenem. 

Poszczególne odcinki powierzchni poślizgu można zdefiniować ich nachyleniem, całkowitą długością odcinka, długością poziomą oraz wysokością odcinka zbocza skalnego. Używane są tylko dwie wybrane wartości, natomiast pozostałe są wyznaczane automatycznie przez program (jeżeli zaznaczone są więcej niż dwa pola wprowadzania danych, wówczas wprowadzanie i obliczenia nie są przeprowadzane). Istnieje możliwość przedstawiania odcinków poziomych i pionowych, jak również nawisów.

W przypadku prawidłowego wprowadzania danych, program automatycznie kreśli zdefiniowany odcinek na ekranie za pomocą przerywanej linii, tak że istnieje możliwość sprawdzenia, czy odcinek jest prawidłowo zdefiniowany.

Ogólne założenia dotyczące wyznaczania łamanej powierzchni poślizgu podane są tutaj.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Łamana powierzchnia poślizgu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.