The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Profile wynikowe

Ramka "Profile wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi zdefiniowanymi profilami. W tabeli widoczne są nazwa profilu i współrzędne punktu definiującego dany profil. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany profil.

Ramka "Profile wynikowe"

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Dane profili wynikowych (1D) można kopiować pomiędzy innymi programami GEO5.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.