The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Morgenstern-Price

Metoda ta przyjmuje nie-zerowe siły między blokami. Wypadkowe sił tnących i normalnych działających między blokami mają różne nachylenie dla każdego bloku (kształt funkcji półsinusoidalnej). Metoda Morgenstern-Price'a jest metodą rygorystyczną, w tym sensie, że spełnione są wszystkie trzy równania równowagi - równania równowagi sił w kierunkach poziomym i pionowym, oraz równanie równowagi momentów. Współczynnik bezpieczeństwa SF znajdowany jest poprzez iterację nachylenia sił działających między blokami i współczynnika SF. Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale opisującym analizę wielokątnej powierzchni poślizgu.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.