The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik korekcyjny sztywności gruntu Rb

Wartości współczynnika korekcyjnego Rb są zwykle przedstawiane jako funkcja stosunku modułu sprężystości pala i siecznego modułu odkształcenia gruntu w podstawie pala i jego otoczeniu (E/E) dla różnych współczynników sztywności pala K i rożnych stosunków długości pala do jego średnicy (l/d). W programie, wykresy te dostępne są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 10)

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.