The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Profil stalowy 2xU

Profil stalowy 2xU wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - ten współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Długość odcinka l
  • Rozstaw profili
  • Rodzaj profilu - wyboru profilu dokonuje się z oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog"), lub w oknie dialogowym "Edytor przekroju" (przycisk "Spawany")

Definiowanie parametrów - profil stalowy 2xU

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.