The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zmienna sztywność

Istnieje możliwość zdefiniowania zmienności sztywności gruntu z głębokością. Taką własność gruntu określa się w oknie dialogowym "Edycja parametrów gruntu" poprzez wybór opcji "Zmiana sztywności z głębokością". Zdefiniowanie parametru kd zapewnia przypisanie poszczególnym elementom skończonym różnych wartości modułu Younga w zależności od ich zagłębienia (odległości w pionie od powierzchni terenu w pierwszej fazie budowy) według następującego równania:

gdzie:

E0

-

moduł Younga na powierzchni terenu [MPa]

h

-

głębokość [m]

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.