The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometria bloku skalnego

Geometria bloku wyznaczana jest gradientem α, długością danej powierzchni poślizgu l oraz gradientem rozdzielających ciosów φ oddzielających kolejny blok, jak również gradientem α i długością l górnego lica zewnętrznej powierzchni zbocza skalnego (profil naturalny). Długości płaszczyzn można zdefiniować całkowitą długością bądź długościami ich pionowych i poziomych rzutów. Należy zapewnić warunek, że wszystkie bloki skalne stykają się (otwarcie pomiędzy ciosami jest niedopuszczalne).

 Geometria n-tego elementu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.