The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Bustamante (SPT, presjometer PMT)

W metodzie Bustamante obliczenia nośności buławy mikropala prowadzone są na podstawie wyników sondowań SPT lub sondowań presjometrycznych (PMT).

Wartość tarcia na pobocznicy buławy mikropala qs [MPa] mozna odczytać z wykresów Bustamante, które zależą od rodzaju gruntu, w którym znajduje się buława oraz metody iniekcj

Nośność pobocznicy buławy mikropala Rs wyznacza się ze wzoru:

gdzie:

dr

-

średnica buławy mikropala

lr

-

długość buławy mikropala

qs

-

tarcie na pobocznicy buławy mikropala wyznaczone z wykresu)

gdzie:

Rs

-

Nośność pobocznicy buławy mikropala

W programie, nośność podstawy buławy mikropala Rb przyjmowana jest ze wzoru:

gdzie:

Ap

-

pole przekroju podstawy buławy mikropala

kp

-

współczynnik zalezny od rodzaju gruntu wokół podstawy mikropala

pLM

-

parcie graniczne według Menarda

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.