The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Oczepy

Program wyznacza automatycznie wartości sił wewnętrznych zgodnie ze schematem wybranym w ramce "Oczepy".

Belka może być obciążona obciążeniem skupionym R lub równomiernym q.

Wartość obciążenia równomiernego q wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

n

-

liczba podpór

Fmax

-

maksymalna siła w kotwie (rozporze)

l

-

rozstaw kotew lub rozpór

lo

-

długość wsporników (l/2)

W przypadku oczepów, które nie są zdefiniowane pod tym samym kątem co kotwy lub rozpory, wartość siły jest redukowana przez cos(α).

Oczepy mogą być zaprojektowane z zastosowaneim następujących schematów:

  • Belka swobodnie podparta - obciążenie skupione:

  • Belka swobodnie podparta - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka swobodnie podparta ze wspornikami - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka ciągła ze wspornikami - obciążenie skupione:

  • Belka ciągła - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka ciągła ze wspornikami - obciążenie równomiernie rozłożone:

W przypadku belki swobodnie podpartej z obciążeniem skupionym, kotew (rozpora) uwzględniana jest jako siła skupiona w środku rozpiętości belki. Belka jest podparta za pomocą profili ściany.

W pozostałych przypadkach, kotwy i rozpory są uwzględniane jako podpory belki.

Uwaga: Oczepy weryfikowane są tylko w płaszczyźnie prostopadłej do konstrukcji ściany, względ. w kierunku kotew.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.