The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Końcowe modyfikacje modelu za pomocą nowych otworów

Prawidłowo utworzony model odpowiada nie tylko zdefiniowanym przekrojom geologicznym i profilom gruntu, ale musi także spełniać nasze oczekiwania dotyczące stratygrafii modelu.Najlepszym sposobem ostatecznej kontroli modelu jest utworzenie wystarczającej liczby przekrojów wynikowych (lub wizualizacja bocznych krawędzi modelu).

Ostateczny model można łatwo edytować dodając nowe otwory i modyfikując miąższości ich warstw. W środku modelu na rysunku poniżej widzimy warstwę nasypu "Made Ground" o zbyt dużej miąższości.

Model przed modyfikacją

Dodajemy nowy otwór i zmieniamy miąższości warstw według naszego wyobrażenia.

Otwór przed i po dokonaniu zmian

Następnie generujemy model i uwzględniamy dokładność modyfikacji.

Model po dokonanej korekcie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.