The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda NAVFAC DM7 (SPT)

Osiadanie fundamentów bezpośrednich z wykorzystaniem sondowań SPT według NAVFAC DM7 wyznacza się na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

s

-

osiadanie fundamentu bezpośredniego

C

-

współczynnik szerokości fundamentu

σ

-

naprężenie w podstawie fundamentu

Kv

-

moduł reakcji podłoża

b

-

szerokość fundamentu

Cw

-

współczynnik wpływu ZWG

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf, ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

Współczynnik szerokości fundamentu C wyznaczany jest w sposób następujący:

b < 20 ft -> C = 4

b > 40 ft -> C = 2

Wartości pośrednie C są interpolowane.

Współczynnik wpływu ZWG Cw wyznaczany jest w sposób następujący:

Jeśli ZWG położone jest pomiędzy powierzchnią terenu, a głębokością 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia:

Jeśli ZWG położone jest na głębokości większej niż 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia:

gdzie:

hGWT

-

zagłębienie poziomu wody gruntowej poniżej powierzchni terenu

d

-

głębokość posadowienia fundamentu

Moduł reakcji podłoża Kv zależy od stopnia zagęszczenia ID:

Wyznaczanie modułu Kv (Navfac, 1982)

Stopień zagęszczenia ID określany jest w sposób następujący:

σzp 1,5 [ksf]:

σzp > 1,5 [ksf]:

gdzie:

N

-

nieskorygowana liczba uderzeń na głębokości b/2 poniżej poziomu posadowienia

σzp

-

naprężenie geostatyczne na głębokości b/2 poniżej poziomu posadowienia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [ksf] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

Literatura:

Navfac, 1982

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.