The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zagęszczenia makroelementów

Ramka "Zagęszczenie makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń makroelementów. Dodawanie zagęszczenia makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia makroelementów".

Zagęszczanie siatki elementów skończonych makroelementów jest ważnym elementem, pozwalającym na utworzenie odpowiedniej siatki elementów skończonych

Zdefiniowane zagęszczenia makroelementów można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Zagęszczenia makroelementów"

Okno dialogowe "Nowe zagęszczenia makroelementów"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.