The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obszary sprężyste

Ramka "Obszary sprężyste" zawiera tabelę zdefiniowanych obszarów sprężystych.

Definiowanie obszarów sprężystych wykonuje się tak samo jak definiowanie warstw.

W przypadku obciążenia naprężeniem osiągającym granicę plastyczności grunt doświadcza deformacji, która utrzymuje się także po odciążeniu. Tego typu odkształcenie trwałe nazywane jest odkształceniem plastycznym i może być modelowane za pomocą standardowych modeli takich jak Mohr-Coulomb i Drucker-Prager lub modeli zaawansowanych, np. Cam-Clay.

W celu stłumienia rozwoju odkształceń plastycznych w wybranym obszarze i w wybranej fazie można zastosować funkcję "Obszary sprężyste". Obszary sprężyste definiuje się w danej fazie budowy w postaci wielokąta. Każdy element, który - przynajmniej częściowo - znajduje się w tym obszarze pozwala wyłącznie na rozwój odkształceń sprężystych.

Ramka "Obszary sprężyste"

Obszary sprężyste wpływają jedynie na zachowanie masywu gruntowego opisanego modelami:

Zachowanie innych modeli pozostaje niezmienione.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.