The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sytuacje obliczeniowe

Programy umożliwiają zdefiniowanie czterech sytuacji obliczeniowych, które mogą się różnić współczynnikami obliczeniowymi. Są to:

  • Trwała sytuacja obliczeniowa - najbardziej popularna sytuacja obliczeniowa i rodzaj analizy, stosowana gdy w przypadkach należy zapewnić bezpieczeństwo pracy konstrukcji w określonym czasie.
  • Przejściowa sytuacja obliczeniowa - może być wykorzystywana dla konstrukcji tymczasowych (fazy budowy). Zwykle w tym przypadku, wymagane są niższe parametry bezpieczeństwa niż w sytuacji trwałej.
  • Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa - do zastosowania w przypadku wyjątkowych rodzajów oddziaływań na konstrukcję (np. wybuch, uderzenie samochodu, powódź, pożar, itp.).
  • Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa - ma zastosowanie przy obliczeniach uwzględniających odziaływania sejsmiczne. Może się wydawać zbliżona do sytuacji wyjątkowej, jednakże dla obciążeń sejsmicznych zwykle stawiane są wyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji. W niektórych krajach wymagany poziom bezpieczeństwa dla sytuacji sejsmicznej równy jest temu wymaganemu dla trwałej sytuacji obliczeniowej.

LRFD wprowadza nowe rodzaje sytuacji obliczeniowych (Wytrzymałościowa I, Użytkowa I, Ekstremalna I).

Współczynniki obliczeniowe i częściowe definiuje się w Ustawieniach obliczeń.

Właściwą sytuację obliczeniową dla danej fazy budowy wybiera się w ramce "Ustawienia fazy".

Wybór sytuacji obliczeniowej

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.