The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stateczność wewnętrzna ściany z gabionów - stany graniczne

W obliczeniach stosowane są zredukowane parametry materiału gabionu, zależne od współczynników ustawionych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

1) Sprawdzenie stateczności na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

2) Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

siła normalna

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego gruntu

cd

-

obliczeniowa spójność gruntu

d

-

szerokość bloku

e

-

mimośród

γs

-

współczyynik redukcji wytrzymałości na poślizg

H

-

siła tnąca

Fres

-

siła utrzymująca (od zbrojenia i przedłużenia siatki)

µ

-

współczynnik redukcyjny

3) Sprawdzenie nośności ze względu na parcie boczne:

gdzie:

T

-

średnia wartość parcia działającego na lico dolnego bloku

S

-

siła na jeden metr bieżący łączenia

Su

-

nośność łączenia (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

b

-

szerokość = 1 m szerokości konstrukcji

h

-

wysokość podstawy bloku

Dtotal

-

ogólna szerokość siatek pracujących w ściskaniu T

4) Sprawdzenie nośności połączenia pomiędzy blokami:

gdzie:

Nd

-

siła rozciągająca na jeden metr bieżący górnego łączenia dolnego bloku

Nu

-

wytrzymałość siatki (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

Qtr

-

siła tnąca przenoszona tarciem i spójnością pomiędzy blokami

γt

-

współczynnik redukcji tarcia pomiędzy blokami (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Konstrukcje oporowe")

h

wysokość podstawy bloku

Dtotal

ogólna szerokość siatek pracujacych w ściskaniu T

Dupp

szerokość górnej siatki pomiędzy blokami obciążonymi siłami rozciągającymi

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.