The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza standardowa

Nośność gruntu fundamentowego składającego się ze skład lub miękkich skal wyznacza się z wyrażenia zaproponowanego przez Xiao-Li Yang i Jian-Hua Yin1:

gdzie:

gdzie:

s

-

parametr nieliniowy zależny od właściwości skały (według Hoek i Brown)

GSI

-

Wskaźnik wytrzymałości geologicznej

D

-

współczynnik odzwierciedlający uszkodzenie masy skalnej

Nq, Nγ

-

współczynniki nośności zależne od kąta tarcia wewnętrznego

Ns

-

współczynnik wytrzymałości skały w zależności od GSI i parametru wytrzymałości mi

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego skały

σc

-

nieosiowa wytrzymałość skały na ściskanie > 0,5 MPa

q0

-

równoważne obciążenie jednolite uwzględniające wpływ głębokości fundamentu

γ2

-

ciężar jednostkowy gruntu nad dnem fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

Xiao-Li Yang, Jian-Hua Yin: Rozwiązanie z ograniczeniem górnym dla nośności granicznej ze zmodyfikowanym kryterium wytrzymałości Hoek-Brown, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 42 (2005), str. 550-560

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.