The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Punkty terenu

Współrzędne punktów terenu definiuje się w ramce "Punkty terenu". Okno dialogowe "Nowe punkty terenu" służy do dodawania nowych punktów.

Jeśli dodawane są nowe punkty terenu do wygenerowanego wcześniej modelu, wysokości punktów (rzędne) Z wyznaczane są przez program automatycznie. Można dodać tylko jeden punkt do jednych współrzędnych X, Y.

Ramka "Punkty terenu"

Model terenu generowany jest zawsze po każdym dodaniu dowolnego punktu.

Punkty można równiez importować w różnych formatach wykorzystując przycisk "Importuj".

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.