The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podejście klasyczne

Wytrzymałość na unoszenie Rt wynika z sumy następujących czynników: ciężar własny nadkładu gruntu i fundamentu + tarcie na ścianach fundamentu + fikcyjny (zastępczy) blok gruntu nad fundamentem.

Parametry gruntu określane są zgodnie z wyborem rodzaju nadkładu gruntu w ramce "Fundament". Jeśli wybrany rodzaj nadkładu to "definiuj kształt i grunt" lub "z profilu geologicznego" wówczas kąt tarcia wewnętrznego φ i spójność c są przyjmowane z przyporządkowanych gruntów. W przypadku wyboru opcji "definiuj ciężar" ramka "Nośność" w oknie dialogowym "Analiza fundamentu rozciąganego" umożliwia zdefiniowanie kąta tarcia wewnętrznego φ oraz spójności c nadkładu gruntu nad fundamentem.

Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" - podejście klasyczne

Sprawdzenie nośności pionowej fundamentu rozciąganego (wytrzymałości na unoszenie) wykonywane jest z wykorzystaniem wzoru:

gdzie:

σx

-

parcie spoczynkowe gruntu wynikające z nadkładu gruntu

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego nadkładu gruntu

cd

-

obliczeniowa spójność nadkładu gruntu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

p

-

obwód fundamentu

Gp

-

ciężar własny fundamentu

Sprawdzenie fundamentu rozciąganego - podejście klasyczne

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.