The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dodawanie nowego ustawienia

Program zawiera stosunkowo znaczną liczbę Ustawień podstawowych dostosowanych do potrzeb krajowych oraz do teorii obliczeniowych. Pomimo to, wiekszość użytkowników zechce te ustawienia zmodyfikować i na tej podstawie stworzyć własne Ustawienia użytkownika.

Dane Ustawienie może być dostępne dla wszystkich programów GEO5 lub tylko dla bieżącego programu (tę opcję można wybrać w prawym górnym rogu okna).

Naciśnięcie przycisku "Dodaj do Administratora" otwiera okno dialogowe, które wyświetla aktualne Ustawienia programu:

 • jeśli ustawienie "Zdefiniowane dla bieżącego zadania" jest ustawieniem aktualnym, otwierane jest okno w trybie odpowiednim dla bieżącego programu.
 • jeśli ustawienie bieżące wybierane jest z Listy ustawień, otwierana jest kopia tego ustawienia z taką samą ważnością.

Po zakończeniu edycji i określeniu nazwy nowego Ustawienia, przy pomocy przycisku "Dodaj" Ustawienie to jest zapisywane do "Administratora ustawień", aby następnie mogło być wybierane z "Listy ustawień".

Wskazane jest definiowanie własnych Ustawień użytkownika przykładowo w następujących przypadkach:

1) w odniesieniu do krajów i norm

 • ustawienia dla Boguto
 • ustawienia dla Borito
 • ustawienia dla Borito, konstrukcje mostowe

2) w dostosowaniu do inwestora

 • ustawienia dla autostrad
 • ustawienia dla kolei
 • ustawienia dla budynków

3) w odniesieniu do metod obliczeniowych

 • obliczenia z wykorzystaniem teorii Mazindrani
 • obliczenia z wykorzystaniem teorii Coulomba.....

4) indywidualnie

 • moje własne
 • ustawienia Piotra

Celem jest utworzenie "Listy ustawień", takiej że w przyszłości użytkownik nie będzie musiał zajmować się definiowaniem różnych rodzajów obliczeń i odpowiadających im współczynników. Utworzone ustawienia mogą być w każdej chwili "Eksportowane" i udostępniane innym użytkownikom. W przypadku, gdy Ustawienia własne użytkownika będą miały szerszy zasięg zastosowania - FINE zaimplementuje je w oprogramowaniu, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników GEO5.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.