The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kopiowanie i wklejanie warstw 2D

GeoSchowek pozwala kopiować i wstawiać warstwy 2D pomiędzy następującymi trybami:

  • Warstwy
  • Nasyp i Wykop
  • Woda
  • Podłoże Nieściśliwe

Pozwala on także kopiować dane z programu MES:

  • w trybie "Analiza" umożliwia skopiowanie wyznaczonego ZWG, szczególnie po przeprowadzeniu obliczeń przepływu wody
  • w trybie "Aktywacja" pozwala warstwy z uwzględnieniem obszarów aktywnych i nieaktywnych.

Możliwe jest kopiowanie następujących elementów:

  • bieżącej warstwy
  • wybranych warstw
  • teren z bieżącej fazy budowy
  • pełny przekrój 2D

Wklejanie warstw

Wstawianie warstw z GeoSchowka jest jednakowe jak ich definiowanie krok po kroku. Wstawiane parametry mogą być zdefiniowane w następującym oknie:

Wklejanie warstw 2D z GeoSchowka

W powyższym oknie można określić, które warstwy będą wstawiane (kolumna "Wklej"), ustalić kolejność wstawiania (zmiana poprzez kliknięcie myszką na kursory lub klawisze Ctrl+Shift+strzałka w górę lub w dół) oraz umieścić je w pożądanej lokalizacji. W tym samym trybie istnieje możliwość wstawienia pojedynczej warstwy, wówczas kolumna "Wklej" działa jak przycisk aktywujący a kolumna "Kolejność" jest ukryta.

Program zawsze prezentuje podgląd zmian dokonanych przy wstawianiu warstw, a wynik wstawiania opisany jest w kolumnie "Notatka". Dane zostają zmienione po naciśnięciu przycisku "Wstaw".

Istnieje ponadto możliwość wielokrotnego wklejenia tej samej warstwy ze zmienioną lokalizacją w celu uzyskania ukośnie uwarstwionego podłoża.

Wklejanie pełnych przekrojów 2D

Ten tryb pozwala na wklejanie pełnych przekrojów 2D z GeoSchowka do bieżącego przekroju 2D. Nie istnieje możliwość selekcji wklejanych warstw, jedynie wybór dokładnej lokalizacji wklejanego przekroju. Program pokazuje podgląd przekroju 2D uzyskiwanego po wklejeniu. Wklejenie jest wykonywane i dane zostają zmienione dopiero po wciśnieciu przycisku "Wklej".

Wklejanie pełnych przekrojów 2D z GeoSchowka

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.