The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podejście obliczeniowe 3

Podejście obliczeniowe 3 wykorzystuje współczynniki częściowe do oddziaływań i jednocześnie do materiału (parametry materiałowe gruntu).

W odróżnieniu od pozostałych podejść obliczeniowych, wprowadza obciążenia geotechniczne - Stan GEO (obciążenia związane z gruntem, np. parcie gruntu, parcia związane z dodatkowym obciążeniem, oddziaływanie wody) oraz obciążenia związane z konstrukcją - Stan STR (program uwzględnia ciężar własny konstrukcji, zdefiniowane siły oddziałujące na konstrukcję, kotwy, zbrojenie gruntu, przedłużenia siatki). Dla każdego rodzaju obciążenia, stosowany jest inny zestaw współczynników, wyszczególniony w oknie dialogowym "Współczynniki częściowe". Wartości współczynników częściowych stosowanych do obciążeń geotechnicznych są zazwyczaj niższe niż wartości dotyczące obciążeń konstrukcyjnych.

Definiowanie współczynników częściowych dla podejścia obliczeniowego 3

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.