The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Klasyfikacja gruntów według Robertsona

Przy zastosowaniu klasyfikacji gruntów według Robertsona (1986 lub 2010) nie ma konieczności definiowania parametrów gruntów. Program przeprowadza ten krok automatycznie przypisując je do profilu geologicznego. Z tego powodu oszacowanie przeprowadzonego badania CPT jest bardzo szybkie i klarowne.

Klasyfikacja gruntów według Robertsona (1986 lub 2010) opracowana została na podstawie wartości odpowiednio oporu na stożku qc, lokalnego tarcia na pobocznicy fs, ciśnienia porowego u2. Na podstawie skorygowanej wartości oporu na stożku qt = qc + u2 * (1 - a), lub wskaźnika procentowego qc /pa i wskaźnika tarcia Rf = fs /qt program automatycznie przeprowadza oszacowanie typu zachowania gruntu (SBT) według wykresów przedstawionych poniżej. pa - ciśnienie atmosferyczne = 100 kPa (= 1 tsf).

Nieznormalizowany wykres Typów Zachowania Gruntu (SBT) na podstawie CPT według Robertsona, 1986 (źródło: Robertson et al., 1986)

Klasyfikacja gruntów według Robertsona, 1986 (źródło: Robertson et al., 1986)

Strefa

Typ Zachowania Gruntu (SBT)

1

Wrażliwy drobnoziarnisty

2

Materiał organiczny

3

4

Ił pylasty do iłu

5

Pył ilasty do iłu pylastego

6

Pył piaszczysty do pyłu ilastego

7

Piasek pylasty do pyłu piaszczystego

8

Piasek do piasku pylastego

9

Piasek

10

Piasek gruby do piasku

11

Bardzo zwięzły drobnoziarnisty*

12

Piasek do piasku ilastego*

* Grunt prekonsolidowany lub scementowany

Nieznormalizowany wykres Typów Zachowania Gruntu (SBT) na podstawie CPT według Robertsona, 2010 (źródło: [4], Rysunek 21, str. 26)

Klasyfikacja gruntów według Robertsona, 2010 (źródło: [4], Rysunek 21, str. 26)

Strefa

Typ Zachowania gruntu (SBT)

1

Wrażliwy, drobnoziarnisty

2

Grunty organiczne - ił

3

Ił - ił pylasty do iłu

4

Mieszaniny Pyłu - pył ilasty do iłu pylastego

5

Mieszaniny piasku - piasek pylasty do pyłu piaszczystego

6

Piaski - czysty piasek do piasku pylastego

7

Piasek gruby do piasku zagęszczonego

8

Bardzo zagęszczony piasek do piasku ilastego*

9

Bardzo zwięzłe drobnoziarniste *

* Bardzo prekonsolidowany lub scementowany

Nowsza klasyfikacja gruntow według Robertsona (2010) zawiera mniejszą liczbę poszczególnych klas gruntów niż oryginalna klasyfikacja gruntów z 1986. Niemniej jednak, klasyfikacja gruntów według Robertsona (2010) jest teraz bardziej precyzyjna i szerzej stosowana na świecie.

W przypadku, gdy w ramce "Klasyfikacja gruntu" wybrana jest opcja "oblicz" dla ciężaru objętościowego gruntu, wówczas ciężar objętościowy gruntu γ wyznaczany jest z następującego wzoru:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody (≈10) [kN/m3]

pa

-

ciśnienie atmosferyczne (≈100) [kPa]

gdzie:

Rf

-

wskaźnik tarcia pomiędzy tarciem na pobocznicy i oporem na stożku

Bezwymiarowy ciężar jednostkowy gruntu γ/γw według badania CPT (źródło: [4], Rysunek 28, str. 36)

Definiowana miąższość warstw gruntu wpływa na to jaka jest minimalna miąższość itego gruntu. W przypadku zerowej warstwy gruntu do profilu geologicznego przypisane są wszystkie warstwy gruntu na podstawie klasyfikacji według Robertsona (1986 lub 2010).

Jeśli zdefiniowana jest niezerowa miąższość minimalna warstwy, wówczas liczba warstw gruntu w profilu jest redukowana. Rozkład oraz liczba warstw gruntu wpływa na nośność pionową i osiadanie pali i fundamentów bezpośrednich określanych na podstawie CPT.

Literatura:

[1] EN ISO 22476-1: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test, 2013.

[2] EN ISO 22476-12: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM), 2009.

[3] Robertson, P. K.: Interpretation of Cone Penetration Tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 2009, No. 46, pp. 1337 – 1355.

[4] Robertson, P. K. and Cabal, K. L.: Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Inc., USA, 6th edition, 2014, 133 p.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.