The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy

Ramka "Kotwy"  zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie kotew odbywa się w oknie dialogowym "Nowe kotwy". Zdefiniowane kotwy można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów

Okno dialogowe służy do definiowania położenia kotwy (początek x, z), jej długości wolnej l i kąta nachylenia α, rozstawu pomiędzy kotwami b, przesunięcia rzędu kotew bs oraz wstępnej siły sprężającej F. Początek kotwy jest zawsze dowiązany do terenu (powierzchni). Wszystkie definiowane parametry można modyfikować wyłącznie w fazie budowy, w której kotew została wprowadzona do modelu. W kolejnych fazach program umożliwia jedynie zmianę wartości siły sprężającej (poprzez wybranie opcji "Sprężenie kotwy").

Oddziaływanie kotew w obliczeniach zostało szczegółowo opisane w teoretycznej części pomocy. 

Ramka "Kotwy"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.