The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Bierne parcie gruntu - teoria Sokolovskiego

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kpg

-

współczynnik biernego parcia gruntu dla gruntów niespoistych

Kpc

-

współczynnik biernego parcia gruntu ze spoistości

Kpp

-

współczynnik biernego parcia gruntu z obciążenia

σz

-

pionowe, normalne naprężenie całkowite

Poszczególne wyrażenia do wyznaczania wielkości biernego parcia gruntu oraz powierzchni poślizgu są kolejno wprowadzone; znaczenie poszczególnych zmiennych wynika z Rys.:

Powierzchnia poślizgu biernego parcia gruntu wg Sokolovski’ego

Kąty opisujące powierzchnię poślizgu:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δp

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

Wektor promienia powierzchni poślizgu:

Jeżeli ω < 0 obie proste krawędzie strefy r1r nakładają się numerycznie i tworzą płaszczyznę poślizgu w miejscu nakładania. Współczynniki biernego parcia gruntu KpgKppKpc wynikają z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δp

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Dodatkowe zmienne: ipg, ipp, ipc, gpg, gpp, gpc, tpg, tpp, tpc

dla:

gdzie:

Dla gruntów z wartością zero kąta tarcia wewnętrznego stosuje się następujące wyrażenia do wyznaczenia współczynników biernego parcia gruntu:

gdzie:

Literatura:

Sokolovski, V.V., 1960. Statics of Soil Media,Butterworth, London.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.