The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rozpory

Ramka "Rozpory" zawiera tabelę z listą definiowanych rozpór. Dodawanie rozpór wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowa rozpora". Istnieje także możliwość edycji zdefiniowanych rozpór na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów lub za pomocą aktywnych wymiarów.

Rozpory są automatycznie umieszczane na wcześniej odkształconej konstrukcji (przemieszczenie uzyskiwane jest z poprzednich faz budowy). W następnych fazach nie można już edytować rozpór, istnieje jedynie możliwość zmiany sztywności rozpory lub wprowadzenia obciążenia temperaturowego. W obliczeniach, rozpory modelowane są podobnie jak kotwy, lecz z założeniem zerowej siły początkowej.

Uwaga: Program nie sprawdza nośności rozpór na ściskanie i wyboczenie.

Ramka "Rozpory"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.