The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie - SO

Ramka "Obciążenie - SO" służy do definiowania poszczególnych stanów obciążenia (tymczasowy, docelowy) oraz obciążenia spowodowanego przez most i płytę przejściową. Analiza obliczeń i wymiarowania całego przyczółku mostu lub jego części przeprowadzana jest zgodnie z określonym rodzajem SO. 

Przy wykonywaniu obliczeń według EN1997 lub LRFD definiowane siły od mostu i płyty przejściowej nie są zwiększane żadnymi współczynnikami częściowymi. Siły należy definiować jako obliczeniowe zgodnie z odpowiednimi normami (EN1990, EN1991).

Nie zdefiniowanie obciążenia w stanie tymczasowym powoduje, że przyczółek jest weryfikowany w danym etapie budowy bez ściany zamykającej i skrzydeł mostu. 

W przypadku stanu docelowego, przyczółek jest obciążany siłą od mostu i płyty przejściowej, a analizowany jest cały przyczółek. 

W celu pełnego policzenia przyczółka, dobrze jest wykorzystać możliwość definiowania wielu faz budowy i definiować w poszczególnych fazach różne stany obciążenia (np. stan tymczasowy, stan docelowy bez obciążenia użytkowego, stan docelowy ze wszystkimi obciążeniami). W poszczególnych fazach można także definiować różne obciążenia, kształty terenu, rodzaje parcia (czynne, spoczynkowe), współczynniki obliczeniowe, itp.

Ramka "Obciążenie - SO"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.