The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Układy współrzędnych

Globalny układ współrzędnych

-

jest prawostronny

-

dodatnia oś X skierowana jest od lewej do prawej

-

dodatnia oś Z skierowana jest od dołu ku górze

-

dodatnia oś Y wkręca się w płaszczyznę XZ

-

obrót wokół osi Y jest dodatni, jeżeli mierzony jest w prawo

-

globalny układ współrzędnych (GUW) jest używany dla współrzędnych

-

zasadniczo, zakłada się, że dodatnie obciążenie dodatkowe oddziałuje w kierunku przeciwnym do osi dodatniej, a obrót dodatni ma zwrot taki sam jak dodatni zwrot obrotu globalnego

-

zaleca się dokładne sprawdzanie definicji kierunku dodatniego dla każdego przypadku

Obciążenie

-

zakłada się, że zawsze oddziałuje wzdłuż linii poziomej (lub punktowo)

-

początek (punkt początkowy) i długość - to niezbędne dane wejściowe

-

dodatnie obciążenie dodatkowe pod kątem zero uważane jest za oddziałujące przeciwnie do kierunku dodatniego osi Z

-

kąt równy zero odpowiada obciążeniu pionowemu

-

kąt wzrasta zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

kąt przyjmuje wartości od <-180º do 180º>

Kotwy

-

kotwę można również opisać za pomocą początku i kąta

-

kąt zero odpowiada kierunkowi osi X

-

kąt wzrasta zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

kąt przyjmuje wartości od <-180º do 180º>

Zakładane przemieszczenia i obrót podpór

-

zakładane przemieszczenia są dodatnie w kierunku osi X, Z i wokół osi Y

-

przemieszczenia są dodatnie, gdy występują przeciwnie do dodatnich kierunków osi współrzędnych

-

obrót dodatni mierzony jest zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

Obciążenie belek

-

lokalny układ współrzędnych jest prawostronny

-

dodatnia oś XL belki - przyjmuje się, że ma kierunek od punktu początkowego do punktu końcowego

-

dodatnia oś ZL jest prostopadła i obrócona w lewo o 90º w stosunku do osi belki

-

obciążenie może być przyłożone w trzech kierunkach:

- globalnym Z

- globalnym X

- lokalnym normalnym (Z)

-

obciążenie dodatnie w kierunku globalnym oddziałuje przeciwnie do kierunku dodatniego odpowiedniej osi

-

obciążenie dodatnie w kierunku normalnym oddziałuje przeciwnie do kierunku dodatniego lokalnej osi ZL

-

kąt obciążenia dodatniego α mierzony jest zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

moment jest dodatni, jeżeli oddziałuje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

zdefiniowanie obciążenia wzdłuż osi XL

- współrzędne, współrzędne początku

- zasięg (długość) obciążenia

-

rodzaje obciążeń (zawsze we wspomnianych wyżej kierunkach)

- siła skupiona

- moment skupiony

- ciągłe równomierne na całej belce

- ciągłe trapezowe na całej belce

- ciągłe równomierne na części belki

- ciągłe trapezowe na części belki

Naprężenia i odkształcenia

-

dodatnie normalne naprężenie Sigma odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

-

dodatnie normalne naprężenie Epsilon odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

Siły wewnętrzne wzdłuż belek

-

dodatnia siła normalna odpowiada rozciąganiu, ujemna ściskaniu

-

dodatnie normalne odkształcenie Epsilon odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.