The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Układy współrzędnych

Globalny układ współrzędnych

-

jest prawostronny

-

dodatnia oś X skierowana jest od lewej do prawej

-

dodatnia oś Z skierowana jest od dołu ku górze

-

dodatnia oś Y wkręca się w płaszczyznę XZ

-

obrót wokół osi Y jest dodatni, jeżeli mierzony jest w prawo

-

globalny układ współrzędnych (GUW) jest używany dla współrzędnych

-

zasadniczo, zakłada się, że dodatnie obciążenie dodatkowe oddziałuje w kierunku przeciwnym do osi dodatniej, a obrót dodatni ma zwrot taki sam jak dodatni zwrot obrotu globalnego

-

zaleca się dokładne sprawdzanie definicji kierunku dodatniego dla każdego przypadku

Obciążenie

-

zakłada się, że zawsze oddziałuje wzdłuż linii poziomej (lub punktowo)

-

początek (punkt początkowy) i długość - to niezbędne dane wejściowe

-

dodatnie obciążenie dodatkowe pod kątem zero uważane jest za oddziałujące przeciwnie do kierunku dodatniego osi Z

-

kąt równy zero odpowiada obciążeniu pionowemu

-

kąt wzrasta zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

kąt przyjmuje wartości od <-180º do 180º>

Kotwy

-

kotwę można również opisać za pomocą początku i kąta

-

kąt zero odpowiada kierunkowi osi X

-

kąt wzrasta zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

kąt przyjmuje wartości od <-180º do 180º>

Zakładane przemieszczenia i obrót podpór

-

zakładane przemieszczenia są dodatnie w kierunku osi X, Z i wokół osi Y

-

przemieszczenia są dodatnie, gdy występują przeciwnie do dodatnich kierunków osi współrzędnych

-

obrót dodatni mierzony jest zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

Obciążenie belek

-

lokalny układ współrzędnych jest prawostronny

-

dodatnia oś XL belki - przyjmuje się, że ma kierunek od punktu początkowego do punktu końcowego

-

dodatnia oś ZL jest prostopadła i obrócona w lewo o 90º w stosunku do osi belki

-

obciążenie może być przyłożone w trzech kierunkach:

- globalnym Z

- globalnym X

- lokalnym normalnym (Z)

-

obciążenie dodatnie w kierunku globalnym oddziałuje przeciwnie do kierunku dodatniego odpowiedniej osi

-

obciążenie dodatnie w kierunku normalnym oddziałuje przeciwnie do kierunku dodatniego lokalnej osi ZL

-

kąt obciążenia dodatniego α mierzony jest zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

moment jest dodatni, jeżeli oddziałuje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

-

zdefiniowanie obciążenia wzdłuż osi XL

- współrzędne, współrzędne początku

- zasięg (długość) obciążenia

-

rodzaje obciążeń (zawsze we wspomnianych wyżej kierunkach)

- siła skupiona

- moment skupiony

- ciągłe równomierne na całej belce

- ciągłe trapezowe na całej belce

- ciągłe równomierne na części belki

- ciągłe trapezowe na części belki

Naprężenia i odkształcenia

-

dodatnie normalne naprężenie Sigma odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

-

dodatnie normalne naprężenie Epsilon odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

Siły wewnętrzne wzdłuż belek

-

dodatnia siła normalna odpowiada rozciąganiu, ujemna ściskaniu

-

dodatnie normalne odkształcenie Epsilon odpowiada ściskaniu, ujemne rozciąganiu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.