The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza osiadania gruntów spoistych

W przypadku gruntów spoistych, wykładnik naprężenia jest równy zero. Dla normalnie skonsolidowanych gruntów uzyskujemy z definicji styczny moduł deformacji (prze modyfikację i całkowanie) Et równanie osiadania gruntu warstwowego utworzonego z gruntów spoistych w postaci:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.