The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Układ współrzędnych (konwencja znaków)

Siły wewnętrzne

Siły wewnętrzne definiowane są jako:

Dodatni kierunek sił wewnętrznych pokazano na poniższym rysunku:

Momenty główne oraz kierunki osi głównych określone są przez:

Znaczenie poszczególnych zmiennych jest następujące:siły wewnętrzne mogą być transponowane z układu współrzędnych (x, y) do układu współrzędnych (, ) poprzez obrót płaszczyzny (x, y) o określony kąt wokół osi z. Kąt α, w szczególności, odpowiada kątowi obrotu, dla którego transformowany moment mx´y´ osiąga wartość zero a momenty m oraz m osiągają swoje wartości maksymalną i minimalną, odpowiednio - m1 oraz m2.

Maksymalna siła tnąca uzyskiwana jest w sposób analogiczny:

natomiast kąt pomiędzy vmax a osią x:

Obciążenie

Konwencję znaków dla przyłożonych sił i momentów pokazano na poniższym rysunku:

Warto zauważyć, że zastosowano inną konwencję znaków dla obciążenia momentem M (w punkcie czy wzdłuż linii) i dla momentu wewnętrznego m. Gdy moment Mx obraca się wokół osi x (jak zwykle dla belek), moment wewnętrzny obracający się wokół osi x określany jest jako my.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.