The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry materiałowe w analizie sejsmicznej

Parametry materiałowe gruntów potrzebne do analizy oddziaływań sejsmicznych definiuje się w oknie dialogowym „Edycja parametrów gruntu” w trybie Topologia, w ramce „Grunty”.

Dynamiczny moduł sprężystości odpowiada modułowi sprężystości w zakresie małych odkształceń. Jego wartość jest zwykle określana na podstawie badań terenowych lub laboratoryjnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że modele konstytutywne stanu krytycznego nie przyjmują modułu dynamicznego przy formułowaniu macierzy sztywności.

Pozostałe parametry określają tłumienie materiałowe. W programie GEO5 MES stosowany jest model tłumienia Rayleigha. Macierz tłumienia C jest definiowana jako kombinacja macierzy masy M i macierzy sztywności K, jako:

gdzie:

C

-

macierz tłumienia

M

-

macierz masy

K

-

macierz sztywności

α

-

parametr Rayleigha

β

-

parametr Rayleigha

Parametry Rayleigha:

  • są definiowane na podstawie zdefiniowanego współczynnika tłumienia względnego,
  • mogą być zdefiniowane bezpośrednio.

Parametry materiałowe gruntów niezbędne w analizie sejsmicznej

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.