The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Woda

Ramka "Woda" pozwala na wybór typu wody. Poziom wód gruntowych można określać na dwa sposoby. Pierwsza z opcji pozwala na określenie wysokości płaskiego (poziomego) zwierciadła wód gruntowych. Druga opcja pozwala na definiowanie dowolnego położenia (kształtu) poziomu wód gruntowych, przy użyciu współrzędnych. 

Parametry definiowania wody gruntowej (wysokość zwierciadła wód gruntowych, współrzędne poszczególnych punktów) można edytować albo w ramce, poprzez wstawianie wartości w polach do wprowadzania, lub na ekranie komputera, za pomocą aktywnych wymiarów, lub aktywnych bloków.

Ramka "Woda"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.