The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stany obciążeniowe

Ramka “Stany obciążeniowe” zawiera tabelę z listą zdefiniowanych stanów obciążeniowych. Dodawanie (edycja) stanów obciążeniowych i ich parametrów wykonywanae jest w oknie dialogowym "Nowy stan obciążeniowy". Edycję parametrów zdefiniowanego wcześniej stanu obciążeniowego wykonujemy za pomocą przycisku "Edytuj" lub klikając na liście linijkę z żądanym stanem obciążeniowym lewym przyciskiem myszki.

Ramka "Stany obciażeniowe"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.