The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa

Metodologia obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa" jest historycznie najstarszą metodą i jednocześnie najczęściej stosowaną do sprawdzania bezpieczeństwa konstrukcji. Głównymi zaletami tej metody są prostota i klarowność.

Ogólnie ujmując, bezpieczeństwo konstrukcji zapewnione jest poprzez zastosowanie współczynnika bezpieczeństwa:

gdzie:

FS

-

Wyznaczony współczynnik bezpieczeństwa

Xpas

-

Zmienna zapobiegająca zniszczeniu (siła utrzymująca, wytrzymałość, nośność)

Xact

-

Zmienna powodująca zniszczenie (siła przesuwająca, naprężenie)

FSreq

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa

Przy wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa", ani obciążenia ani parametry gruntu nie są redukowane współczynnikami obliczeniowymi.

Szczegółowy opis metody dla poszczególnych programów i typów konstrukcji można znaleźć w następujących rozdziałach: Analiza Ścian i konstrukcje oporowe, Stateczność zbocza, Fundament bezpośredni, Pal, Stateczność zbocza skalnego, Mikropal, Pal CPT, Grupa pali.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.