The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Spoczynkowe parcie gruntu dla pochyłej powierzchni terenu za konstrukcją

Dla nachylonej powierzchni gruntu za konstrukcją (0° < β ≤ φ) spoczynkowe parcie gruntu przyjmuje postać:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

β

-

nachylenie zbocza

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Dla nachylonego tyłu ściany, wartości spoczynkowego parcia ziemi wyprowadza się z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Normalne i tangensowe składowe wyznaczane są z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Kąt odchylenia od normalnej linii do ściany δ:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.