The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Fellenius / Petterson

Ta najprostsza metoda paskowa przyjmuje tylko ogólne równanie równowagi momentów, w odniesieniu do środka powierzchni poślizgu. Siły tnące i normalne pomiędzy blokami Xi i Ei nie są uwzględniane. Współczynnik bezpieczeństwa SF wynika bezpośrednio z podanego niżej wzoru: 

gdzie:

ui

-

Ciśnienie porowe w bloku

ci,φi

-

Efektywne wartości parametrów gruntu

Wi

-

ciężar bloku

Ni

-

Siła normalna na segmencie powierzchni poślizgu

αi

-

Nachylenie segmentu powierzchni poślizgu

li

-

Długość segmentu powierzchni poślizgu

Literatura:

Petterson KE (1955) The early history of circular sliding surfaces. Geotechnique 5:275-296.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.