The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tabele

Tabela jest listą zdefiniowanych danych wejściowych (np. listą obciążeń, gruntów, profili warstw itp.) Nagłówek tabeli zawiera listę pozycji (obciążenie, nazwa, szerokość, rozmiar...).

W niektórych tabelach dane można sortować kolumnami (klikając prawą część nagłówka kolumny - strzałką). W ten sposób możemy sortować dane w tabeli alfabetycznie lub według wartości.

Całe tabele można eksportować w formatach XLSX, XLS, ODS, CSV, HTML do innych programów. Po kliknięciu prawego przycisku myszy prawego przycisku myszy w nagłówku tablicy pojawia się menu. Po naciśnięciu przycisku "Eksportuj" otwiera się standardowe okno dialogowe - tutaj możemy wybrać wymagany format.

Dodawanie nowych pozycji do tabeli

Format tabeli zależy od wybranej ramki. Graficzne powiązania pomiędzy pozycjami w tabeli i na pulpicie są istotne. Niektóre dane (obiekty) mogą być definiowane tylko tekstowo, inne mogą być również definiowane graficznie za pomocą myszki. Jeśli program umożliwia zarówno definiowanie tekstowe jak i graficzne, wówczas obydwa przyciski są pokazane w tabeli.

W przypadku, gdy tabela nie zawiera jeszcze żadnych pozycji lub żadna pozycja w tabeli nie została wybrana, wówczas nad tabelą widoczne są tylko przyciski "Dodaj", "Dodaj w oknie" lub "Dodaj graficznie". Użycie tych przycisków, powoduje dodanie nowych pozycji do tabeli.

Dodawanie nowej pozycji do tabeli

Edytowanie pozycji w tabeli

Jeśli został wybrany rząd (podświetlony na zielono), przyciski "Edytuj" i "Usuń" ponad tabelą zostają aktywowane. Numer pozycji podawany jest w nawiasie. Używając tych przycisków można edytować poszczególne rzędy.

Wyboru pozycji można dokonać za pomocą lewego klawisza myszy. Kliknięcie prawego klawisza myszy otwiera natomiast menu kontekstowe.

Edytowanie pozycji w tabeli

Jeśli operacja dopuszcza to (np. usunięcie pozycji z tabeli), wówczas istnieje możliwość edytowania większej liczby pozycji jednorazowo. Na rysunku poniżej wybrane są dwa rzędy. Można na nim zauważyć, że jedyną możliwością w tym przypadku jest usunięcie obydwu pozycji z tabeli, w związku z tym przycisk "Edytuj" jest niedostępny.

Wyboru większej liczby pozycji (rzędów) w tabeli dokonujemy przytrzymując klawisz CTRL i klikając lewym klawiszem myszy. Przytrzymując SHIFT i klikając lewym klawiszem myszy, wybierane są wszystkie rzedy powyżej lub poniżej wybranego rzędu.

Kliknięcie poza wybranymi rzędami tabeli, powoduje anulowanie dokonanych wcześniej wyborów.

Edytowanie większej liczby pozycji w tabeli

Stan wyboru rzędów w tabeli odpowiada wizualizacji obiektów na pulpicie (i odwrotnie). Jeśli rząd lub kilka rzędów są wybrane w tabeli, to odpowiednie obiekty na pulpicie są podświetlone w tym samym kolorze. Jeśli kursor myszy znajduje się nad obiektem, wówczas obiekt ten jest widoczny jako pogrubiony. Po kliknięciu przycisku "Usuń", obiekty i rzędy tabeli wyświetlane są na czerwono.

Wizualizacja wybranych obiektów

Oznaczanie obiektów takimi kolorami jest przyjęte domyślnie. Istnieje jednak możliwość zmiany tych ustawień w oknie dialogowym "Administrator Stylów Widoku".

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.