The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia

W ramce "Ustawienia" definiuje się podstawowe parametry zadania:

  • Układ współrzędnych - określa kierunki osi x, y. Zdefniowane współrzędne x, y nie są przeliczane po zmianie układu współrzędnych.
  • Rodzaj modelu terenu i wygładzanie warstw. Rekomendowane jest wygładzanie średnie w celu uzyskania realistycznego modelu i szybkiej generacji.
  • Układ wysokościowy zadania - wykorzystywany jest wyłącznie w opisie dokumentacji geologicznej i nie ma wpływu na generację modelu. Współrzędne z nie są przeliczane po zmianie układu wysokościowego.

Ortofotomapę można rzutować na wygenerowany model terenu (DMT). Ta mapa jest określona przez trzy punkty (1, 2, 3), które są umieszczone na współrzędnych modelu. Punkty 1 i 2 definiują dolne rogi mapy, punkt 3 określa prostopadłą odległość do dolnej krawędzi mapy (połączenie między punktami 1 i 2). Konieczne jest wprowadzenie punktów 1 i 2, punkt 3 może być niezdefiniowany (wówczas stosowany jest oryginalny stosunek mapy). Wprowadzanie punktu 3 może być również używane do tworzenia kopii lustrzanych mapy - w tym przypadku punkty 1 i 2 definiują górną krawędź mapy.

Jeśli nie posiadają Państwo pliku z ortofotomapą, można wczytać mapy ze źródeł publicznych w "Dane źródłowe".

Ramka "Ustawienia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.